Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

129,00 

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników.

Brak miejsc. Zapraszamy na wrześniową edycję szkolenia.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Tworzymy listę rezerwową, zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny.

Data: 21 maja 2019 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci: 

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, bibliotekarze, psychologowie

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele 

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników. Warsztaty rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych z elementami arteterapii na zajęciach lekcyjnych, w świetlicach, bibliotekach i przedszkolach. Pokazują różnorodne metody pracy z czytelnikiem, także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. Zajęcia  poszerzają wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD oraz dla czytelników niepełnosprawnych i borykających się z różnymi problemami i lękami.

Treści programowe:

1. Zasady prowadzenia bajkoterapii dziecięcej. Wykorzystanie utworów terapeutycznych i edukacyjnych w pracy z dziećmi, w tym:

a) baśni

b) bajek psychoedykacyjnych

c) bajek psychoterapeutycznych

d) bajek relaksacyjnych.

2. Podróże do Krainy Bajkozofii. Potencjał terapeutyczny wielokulturowych bajek filozoficznych.

3. Magia obrazu i siła słów w bajkowym świecie kamishibai. Teatr narracyjny w pracy z młodym czytelnikiem.

4. Rola literatury w rozwoju emocjonalnym i uczuciowym dzieci. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez odpowiednio dobrane lektury.

5. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD oraz osobami niepełnosprawnymi.

Prowadząca: 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwesytetów Trzeciego Wieku.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Osoby, które wezmą udział w dwóch szkoleniach z biblioterapii (10 godzin) prowadzonych przez panią dr Wandę Matras-Mastalerz, otrzymają zaświadczenie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego (I stopień).

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.