Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii – kurs online 17-06-2020

110,00 

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 17 czerwca 2020 r. (środa) w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Adresaci: 

nauczyciele – m.in. wychowawcy, pedagodzy, bibliotekarze, pedagodzy specjalni, psycholodzy oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. Warsztaty rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych z elementami arteterapii na zajęciach lekcyjnych, bibliotekach, w świetlicach i przedszkolach. Pokazują różnorodne metody pracy z czytelnikiem, także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. Zajęcia poszerzają wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób niechętnie czytających, z zaburzeniami autyzmu, dysleksji, ADHD oraz w procesie rehabilitacji czytelników niepełnosprawnych.

Treści szkoleniowe:

I Etapy i modele postępowania biblioterapeutycznego.

1.Wprowadzenie do zagadnień biblioterapii, definicja i rodzaje biblioterapii: kliniczna, rozwojowa, instytucjonalna.

2. Warsztat biblioterapeutyczny.

II Biblioterapia wobec agresji i przemocy wśród dzieci młodzieży. Modele postępowania biblioterapeutycznego.

1.Przeciwdziałający zachowaniom agresywnym:

a) wzmacniający poczucie własnej wartości

b) wspomagający proces adaptacji dziecka w grupie

c) wskazujący jak radzić sobie z lękami i stresem.

2. Zabawy diagnostyczno-integracyjne w biblioterapii.

III Dobór i wykorzystanie literatury oraz alternatywnych materiałów czytelniczych w biblioterapii.

1.Zasady prowadzenia biblioterapii dziecięcej.

2. Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi z problemami, w tym:

a) baśni

b) bajek psychoedykacyjnych

c) bajek psychoterapeutycznych

d) bajek relaksacyjnych

e) bajek filozoficznych.

IV Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD, autyzmu oraz osobami niepełnosprawnymi.

V Magia obrazu i siła słów w baśniowym świecie Kamishibai – warsztaty z wykorzystaniem japońskiej techniki snucia opowieści przy pomocy kart narracyjnych łączących formy teatralne, literackie i plastyczne.

Prowadząca: 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwesytetów Trzeciego Wieku.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Zaświadczenia będą wysyłane pocztą. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, mogą nastąpić opóźnienia w wysyłce – prosimy o cierpliwość.

Dodatkowo, wzięcie udziału w dwóch szkoleniach z biblioterapii o różnych tytułach (10 godzin) prowadzonych przez panią dr Wandę Matras-Mastalerz, uprawnia do otrzymania zaświadczenia Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego (I stopień). Udział w kolejnych dwóch szkoleniach (10 godzin) o różnych tytułach uprawnia do otrzymania zaświadczenia o II stopniu uprawnień. Kolejność realizacji poszczególnych tytułów nie ma znaczenia.

Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika 

Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze