Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii – 19.10.2023

120,00 

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii – szkolenie

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?
Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 19 października 2023 r. (czwartek) w godz. 17.00 – 20:00

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci: 

nauczyciele – m.in. wychowawcy, pedagodzy, bibliotekarze, pedagodzy specjalni, psycholodzy oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. Warsztaty rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych z elementami arteterapii na zajęciach lekcyjnych, bibliotekach, w świetlicach i przedszkolach. Pokazują różnorodne metody pracy z czytelnikiem, także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. Zajęcia poszerzają wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób niechętnie czytających, z zaburzeniami autyzmu, dysleksji, ADHD oraz w procesie rehabilitacji czytelników niepełnosprawnych.

Biblioterapia – treści szkoleniowe:

I Etapy i modele postępowania biblioterapeutycznego.

1.Wprowadzenie do zagadnień biblioterapii, definicja i rodzaje biblioterapii: kliniczna, rozwojowa, instytucjonalna.

2. Warsztat biblioterapeutyczny.

II Biblioterapia wobec agresji i przemocy wśród dzieci młodzieży. Modele postępowania biblioterapeutycznego.

1.Przeciwdziałający zachowaniom agresywnym:

a) wzmacniający poczucie własnej wartości

b) wspomagający proces adaptacji dziecka w grupie

c) wskazujący jak radzić sobie z lękami i stresem.

2. Zabawy diagnostyczno-integracyjne w biblioterapii.

III Dobór i wykorzystanie literatury oraz alternatywnych materiałów czytelniczych w biblioterapii.

1. Zasady prowadzenia biblioterapii dziecięcej.

2. Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi z problemami, w tym:

a) baśni

b) bajek psychoedukacyjnych

c) bajek psychoterapeutycznych

d) bajek relaksacyjnych

e) bajek filozoficznych.

IV Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD, autyzmu oraz osobami niepełnosprawnymi.

V Magia obrazu i siła słów w baśniowym świecie Kamishibai – warsztaty z wykorzystaniem japońskiej techniki snucia opowieści przy pomocy kart narracyjnych łączących formy teatralne, literackie i plastyczne..

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

  • materiały praktyczne przydatne w pracy (m.in. ćwiczenia, teksty, karty pracy)

Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymują elektronicznie zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS, zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

Dodatkowo, uczestnicy, którzy wezmą udział w dwóch szkoleniach z biblioterapii o różnych tytułach (8 godzin) otrzymają zaświadczenie z NPDN PERFECTUS o ukończeniu I stopnia kursu doskonalącego z biblioterapii w zakresie programu opracowanego przez dr Wandę Matras-Mastalerz.

Za udział w kolejnych dwóch szkoleniach (8 godzin) o różnych tytułach otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu II stopnia kursu doskonalącego. Kolejność realizacji poszczególnych tytułów nie ma znaczenia.

Tytuły szkoleń:

Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika 

Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze

Prowadząca: 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.