Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii (II stopień) – 29-10-2019

130,00 

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 29 października 2019 r. (piątek) w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci: 

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, bibliotekarze

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. Warsztaty rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych z elementami arteterapii na zajęciach lekcyjnych, bibliotekach, w świetlicach i przedszkolach. Pokazują różnorodne metody pracy z czytelnikiem, także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. Zajęcia poszerzają wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób niechętnie czytających, z zaburzeniami autyzmu, dysleksji, ADHD oraz w procesie rehabilitacji czytelników niepełnosprawnych.

Treści szkoleniowe:

I Etapy i modele postępowania biblioterapeutycznego.

1.Wprowadzenie do zagadnień biblioterapii, definicja i rodzaje biblioterapii: kliniczna, rozwojowa, instytucjonalna.

2. Warsztat biblioterapeutyczny.

II Biblioterapia wobec agresji i przemocy wśród dzieci młodzieży. Modele postępowania biblioterapeutycznego.

1.Przeciwdziałający zachowaniom agresywnym:

a) wzmacniający poczucie własnej wartości

b) wspomagający proces adaptacji dziecka w grupie

c) wskazujący jak radzić sobie z lękami i stresem.

2. Zabawy diagnostyczno-integracyjne w biblioterapii.

III Dobór i wykorzystanie literatury oraz alternatywnych materiałów czytelniczych w biblioterapii.

1.Zasady prowadzenia biblioterapii dziecięcej.

2. Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi z problemami, w tym:

a) baśni

b) bajek psychoedykacyjnych

c) bajek psychoterapeutycznych

d) bajek relaksacyjnych

e) bajek filozoficznych.

IV Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD, autyzmu oraz osobami niepełnosprawnymi.

V Magia obrazu i siła słów w baśniowym świecie Kamishibai – warsztaty z wykorzystaniem japońskiej techniki snucia opowieści przy pomocy kart narracyjnych łączących formy teatralne, literackie i plastyczne.

Prowadząca: 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwesytetów Trzeciego Wieku.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Osoby, które wezmą udział w dwóch szkoleniach z biblioterapii (10 godzin) prowadzonych przez panią dr Wandę Matras-Mastalerz, otrzymają zaświadczenie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego (I stopień). Uwaga! Szkolenia muszą być o różnych tytułach (prowadzimy je zamiennie).

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.