Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika 21-02-2020

130,00 

Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 21 lutego 2020 r. (piątek) w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci: 

nauczyciele – m.in. wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, bibliotekarze, wychowawcy świetlic, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele:

Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego. Podczas warsztatów Uczestnicy poznają zasady tworzenia scenariuszy i programów biblioterapeutycznych stanowiących bazę do samodzielnego wykorzystania w praktyce edukacyjnej.

Treści szkoleniowe:

1. Apteczka literacka. Biblioterapia i bajkoterapia w procesie wspierania zdrowia i rezyliencji dzieci i młodzieży.

2. Literatura motywacyjna w biblioterapii, metody rozwijania pasji i zainteresowań poprzez literaturę. Warsztaty wzmacniające wiarę we własne możliwości i motywację do osiagania celów.

3. Afirmacja sensu i radości życia w kontekście biblioterapii. Dostarczenie prospołecznych, altruistycznych, empatycznych wzorców na podstawie wyselekcjonowanych tekstów z literatury dla młodego czytelnika.

4. Biblioterapia i bajkoterapia w procesie kształtowania wartości, postawy szacunku wobec siebie i innych. Promowanie poprzez literaturę wartości moralnych: uczciwości, prawdomówności, odpowiedzialności, życzliwości, sprawiedliwości, mądrości i in.

5. Scenariusze i programy zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych modeli postępowania biblioterapeutycznego, np.: przeciwdziałającego zachowaniom agresywnym, wzmacniającego poczucie własnej wartości, rozwijającego empatię i chęć niesienia pomocy innym.

Prowadząca: 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwesytetów Trzeciego Wieku.

Każdorazowo, Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Dodatkowo, wzięcie udziału w dwóch szkoleniach z biblioterapii o różnych tytułach (10 godzin) prowadzonych przez panią dr Wandę Matras-Mastalerz, uprawnia do otrzymania zaświadczenia Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego (I stopień). Udział w kolejnych dwóch szkoleniach (10 godzin) o różnych tytułach uprawnia do otrzymania zaświadczenia o II stopniu uprawnień. Kolejność realizacji poszczególnych tytułów nie ma znaczenia.

Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika 

Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze 

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.