Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży – 20.04.2023

120,00 

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?
Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 20 kwietnia 2023 r. (czwartek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci: 

nauczyciele – m.in. wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, bibliotekarze, wychowawcy świetlic, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele:

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników. Warsztaty rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych z elementami arteterapii na zajęciach lekcyjnych, w świetlicach, bibliotekach i przedszkolach. Pokazują różnorodne metody pracy z czytelnikiem, także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. Zajęcia  poszerzają wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD oraz dla czytelników niepełnosprawnych i borykających się z różnymi problemami i lękami.

Bajkoterapia i biblioterapia – treści szkoleniowe:

1. Zasady prowadzenia bajkoterapii dziecięcej. Wykorzystanie utworów terapeutycznych i edukacyjnych w pracy z dziećmi, w tym:

a) baśni

b) bajek psychoedukacyjnych

c) bajek psychoterapeutycznych

d) bajek relaksacyjnych.

2. Podróże do Krainy Bajkozofii. Potencjał terapeutyczny wielokulturowych bajek filozoficznych.

3. Magia obrazu i siła słów w bajkowym świecie kamishibai. Teatr narracyjny w pracy z młodym czytelnikiem.

4. Rola literatury w rozwoju emocjonalnym i uczuciowym dzieci. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez odpowiednio dobrane lektury.

5. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD oraz osobami niepełnosprawnymi.

6. Metody i narzędzia wykorzystania literatury w realizacji kierunków polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/2023 – przykłady praktyczne.

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

  • materiały praktyczne przydatne w pracy (m.in. ćwiczenia, teksty, karty pracy)

Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymują elektronicznie zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS, zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

Dodatkowo, uczestnicy, którzy wezmą udział w dwóch szkoleniach z biblioterapii o różnych tytułach (8 godzin) otrzymają zaświadczenie z NPDN PERFECTUS o ukończeniu I stopnia kursu doskonalącego z biblioterapii w zakresie programu opracowanego przez dr Wandę Matras-Mastalerz.

Za udział w kolejnych dwóch szkoleniach (8 godzin) o różnych tytułach otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu II stopnia kursu doskonalącego. Kolejność realizacji poszczególnych tytułów nie ma znaczenia.

Tytuły szkoleń:

Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika 

Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze 

Prowadząca: 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.