(AKTYWNE) metody i techniki sprawdzania wiedzy ucznia

120,00 

Szkolenie poprowadzi pani dr Monika Just – pedagog, coach, wykładowca, edukator, licencjonowany trener twórczego myślenia  Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności

Pozostało wolnych miejsc: 20

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 21 listopada 2024 r. (czwartek) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci: 

nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • zwiększenie  świadomości na temat nowoczesnych form sprawdzania wiedzy uczniów
  • zapoznanie ze współczesnym stanowiskiem neuronauk w kwestii oceniania i motywowania uczniów do uczenia(się)
  • przedstawienie narzędzi sprawdzania wiedzy online i offline
  • ukazanie  możliwości wyjścia poza utarte schematy myślenia i działania

(AKTYWNE) metody i techniki sprawdzania wiedzy ucznia – treści szkoleniowe:

  1. Uczniowie w obliczu nagromadzenia sprawdzianów – co na to neurobiologia? Neurobiologia – neuroedukacja.
  2. Kultura uczenia się – Kompetencje oraz ich ocenianie: wiedza, postawa, umiejętności.
  3. Zróżnicowane podejścia do sprawdzania wiedzy – mapowanie doświadczeń własnych.
  4. Jak oceniać mając na uwadze dobro swoje i swoich uczniów – teoria a praktyka.
  5. Zróżnicowane formy kontroli wiedzy i umiejętności uczniów.
  6. Co zamiast klasówki i kartkówki?

Prowadząca:

dr Monika Just – pedagog dziecięcy, coach, wykładowca, edukator, licencjonowany trener twórczego myślenia  Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, certyfikowany moderator  Desingn Thinikig. Realizatorka szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, treningów kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów (TRP), myślenia wizualnego (Visual Thinking), myślenia projektowego (Design Thinking) oraz metod aktywizujących myślenie i uczenie się dla Edukacji i Oświaty oraz Biznesu i Administracji Publicznej. Autorka i współautorka podręczników i materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów klas młodszych, poradników i podręczników metodycznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i wyższych poziomów kształcenia oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach dotyczących problematyki twórczości i efektywnego nauczania.

(AKTYWNE) metody i techniki sprawdzania wiedzy ucznia – szkolenie to znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.