Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem – szkolenie Rady Pedagogicznej

Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem wymaga dostosowania warunków kształcenia oraz wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
 • uporządkowanie wiedzy uczestników na temat zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez surdopedagoga
 • omówienie kwestii dostosowania warunków kształcenia i dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z niedosłuchem
 • udoskonalenie umiejętności rozwijania kompetencji językowych dziecka/ucznia z niedosłuchem adekwatnie do jego potrzeb komunikacyjnych

Praca z dzieckiem z niedosłuchem – Treści szkoleniowe:

 1. Organizacja kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
 2. Co robi surdopedagog w zespole do spraw WOPFU i IPET dla dziecka z niedosłuchem?
 3. Planowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjnych w IPET i dzienniku zajęć
 4. Praktyczne aspekty dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z niedosłuchem w przedszkolu i szkole
 5. Przykłady dobrych praktyk – rozwijanie języka u dzieci/uczniów z niedosłuchem

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. 

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości