Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole powinna być udzielana przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów w toku bieżącej pracy poprzez: dostosowanie wymagań do możliwości ucznia, indywidualizację procesu kształcenia, zaspokajanie potrzeb dziecka. Działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje i koordynuje wychowawca danego ucznia, dyrektor bądź inna osoba wskazana przez dyrektora.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania, udzielania i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • doskonalenie umiejętności dokonywania oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Treści szkoleniowe:

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i w szkole – jak realizować i dokumentować?
 2. Dokumentacja współpracy szkoły z rodzicami i innymi podmiotami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Co powinna zawierać indywidualna teczka dziecka/ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną?
 4. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku/uczniowi.

Liczba godzin:

3 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości