Ogólnopolski konkurs matematyczny „Matematyka wokół nas”

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli, Wydawnictwo EPIDEIXIS, Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli oraz Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS serdecznie zapraszają nauczycieli do udziału w konkursie „Matematyka wokół nas” na najciekawszy scenariusz zajęć rozwijających u uczniów umiejętności matematyczne

Adresatami konkursu są: zainteresowani nauczyciele, zwłaszcza nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni.

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie scenariusza zajęć kształcących u uczniów umiejętności matematyczne, rozwijających zainteresowanie matematyką.

Ocenie podlegać będzie: wartość merytoryczna, poprawność metodyczna oraz oryginalność i użyteczność scenariusza dla innych nauczycieli.

Prace można wysyłać do 31 marca 2021 r. na adres elektroniczny: administracja@pedagogika-specjalna.edu.pl

Trzech laureatów konkursu otrzyma nagrody – zestawy produktów Wydawnictwa Epideixis składające się z: Zestawu Kontrolnego PUS oraz 5 matematycznych książeczek PUS.

Regulamin i zasady konkursu