Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • zna obowiązki nauczyciela wynikające z przepisów prawa oświatowego – ustaw, rozporządzeń
 • zna obowiązki nauczyciela związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa
 • wie, że nauczyciel podlega odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej, karnej i cywilnej
 • zna zakres odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej, karnej i cywilnej
 • wie, w jaki sposób toczy się postępowanie dyscyplinarne – wstępne (rzecznik dyscyplinarny), w pierwszej i drugiej instancji przed komisją dyscyplinarną
 • wie, w jaki sposób przebiega postępowanie w przypadku kary porządkowej
 • zna prawa i obowiązki dyrektora szkoły w przypadku postępowania porządkowego i dyscyplinarnego
 • ma świadomość konsekwencji związanych z odpowiedzialnością nauczyciela

Treści szkoleniowe:

 1. Obowiązki nauczycieli wynikające z prawa oświatowego i prawa pracy.
 2. Obowiązki nauczycieli wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
 3. Obowiązki nauczycieli wynikające z wybranych rozporządzeń.
 4. Rodzaje odpowiedzialności, której podlega nauczyciel.
 5. Zakres odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej, karnej i cywilnej.
 6. Etapy postępowania dyscyplinarnego – wstępnego, prowadzonego przez rzecznika dyscyplinarnego  oraz postępowania w pierwszej i drugiej instancji przed komisją dyscyplinarną.
 7. Przebieg postępowania w przypadku kary porządkowej.
 8. Prawa i obowiązki dyrektora szkoły w przypadku postępowania porządkowego i dyscyplinarnego.
 9. Konsekwencje związane z odpowiedzialnością nauczyciela.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Istnieje możliwość stacjonarnej formy szkolenia na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Joanna Edyta Pociecha

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z ponad 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości