Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce – szkolenie Rady Pedagogicznej

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

Przepisy nie określają częstotliwości, z jaką ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinna być dokonywana. Jednak w odniesieniu do dzieci/uczniów z niepełnosprawnością mówią, że co najmniej dwa razy w roku zespół powinien dokonać wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka z uwzględnieniem oceny efektywności indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • nabycie umiejętności oceny zaplanowanych i realizowanych działań w ramach udzielania dzieciom/uczniom/wychowankom w przedszkolu/szkole/placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenie Ocena efektywności pomocy -treści:

 1. Terminarz oceny efektywności pomocy p-p dla uczniów z opinią, orzeczeniem lub indywidualnym rozpoznaniem potrzeby pomocy p-p przez nauczyciela.
 2. Sposoby dokumentowania efektów dokonywania oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli, specjalistów, zespół nauczycieli.
 3. Zadania nauczycieli i specjalistów w dokumentowaniu oceny efektywności.
 4. Formułowanie wniosków/rekomendacji na podstawie wyników efektywności pomocy p-p.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane jest w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej w Lublinie i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości