Obowiązki i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie – szkolenie Rady Pedagogicznej

Obowiązki i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Znajdziemy w nim bardzo konkretne zadania postawione przed nauczycielem współorganizującym.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

Cel główny:

 • usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zadań i dokumentacji nauczyciela wspomagającego/współorganizującego kształcenie zatrudnionego w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej

Cele szczegółowe:

 • wzbogacenie wiedzy uczestników na temat zasad zatrudniania i obowiązków nauczyciela współorganizującego
 • udoskonalenie umiejętności pedagogicznych uczestników w obszarze współorganizowania procesu kształcenia
 • uporządkowanie wiedzy uczestników na temat dokumentacji, za którą odpowiada specjalista prowadzący zajęcia rewalidacyjne
 • omówienie wybranych problemów/kwestii spornych pojawiających się w pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie zgodnie z sugestiami uczestników

Treści szkoleniowe:

 1. Warunki zatrudniania nauczyciela współorganizującego
 2. Obowiązki nauczyciela współorganizującego w klasie szkolnej/oddziale przedszkolnym
 3. Obligatoryjna i dodatkowa dokumentacja nauczyciela współorganizującego
 4. Główne problemy pojawiające się w pracy nauczyciela współorganizującego
 5. Co robić w sytuacjach trudnych? – bank pomysłów, które można wykorzystać w pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości