Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora – szkolenie Rady Pedagogicznej

Dyrektor szkoły lub placówki w ramach nadzoru pedagogicznego dokonuje obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela. Obserwacja lekcji zazwyczaj jest dla nauczyciela doświadczeniem stresującym. Jak dobrze przygotować lekcję, żeby zminimalizować ten stres, podpowiemy podczas szkolenia. Natomiast dyrektor otrzyma proste, czytelne narzędzie do obserwacji lekcji. Zawiera ono wszystkie wymagane elementy obserwacji i nie wymaga dużego nakładu pracy związanej z dokumentowaniem obserwacji.

Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • zna najnowsze osiągnięcia polskiej dydaktyki
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić lekcje zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki i metodyki nauczania
 • ma świadomość zmian i potrzeb doskonalenia procesu lekcyjnego
 • wie, na co dyrektor będzie zwracał uwagę podczas obserwacji
 • potrafi przeprowadzić obserwację lekcji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami polskiej dydaktyki
 • potrafi dokumentować obserwacje

Treści szkoleniowe:

 1. Przedstawienie najnowszych osiągnięć polskiej dydaktyki
 2. Planowanie lekcji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki i metodyki nauczania
 3. Obserwacja lekcji przez dyrektora szkoły
 4. Dokumentowanie obserwacji dyrektora

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie dostępne jest także w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej (4 godziny dydaktyczne) wynosi 1600 zł. Jeżeli w szkoleniu uczestniczy więcej niż 50 osób, cena wynosi 1800 zł. W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Joanna Edyta Pociecha

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z ponad 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości