Nauczyciel przygotowujący się do zawodu, mentor i dyrektor, czyli jak spełnić wymaganie przeprowadzenia, obserwacji i omówienia nowoczesnej lekcji – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

Cel ogólny:

Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzenia lekcji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki
 • obserwacji i omówienia lekcji w wymaganych aspektach

Cele szczegółowe – uczestnik szkolenia:

 • zna najnowsze osiągnięcia polskiej dydaktyki
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić lekcje zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki i metodyki nauczania
 • ma świadomość zmian i potrzeb doskonalenia procesu lekcyjnego
 • wie, na co dyrektor i mentor będą zwracali uwagę podczas obserwacji
 • potrafi przeprowadzić obserwację lekcji w odniesieniu do wymaganych aspektów
 • potrafi sporządzić dokumentację obserwowanej lekcji
 • potrafi omówić lekcję z nauczycielem przygotowującym się do zawodu

Treści szkoleniowe:

 1. Omówienie najnowszych osiągnięć polskiej dydaktyki
 2. Omówienie wstępnej części lekcji ze szczególnym uwzględnieniem formułowania celów lekcji, NACOBEZU, ocenienia uczniów oraz udzielania informacji zwrotniej
 3. Omówienie właściwej części lekcji ze szczególnym uwzględnieniem: metod i form pracy, monitorowania osiągania celów przez każdego ucznia, kształtowania kompetencji kluczowych oraz indywidualizowania uczenia się uczniów
 4. Omówienie zakończenia lekcji ze szczególnym uwzględnieniem podsumowania lekcji w kontekście realizacji celów oraz zadania pracy domowej
 5. Omówienie zaproponowanego arkusza obserwacji lekcji
 6. Podanie sposobu omówienia obserwowanej lekcji w odniesieniu do mocnych i słabych stron oraz formułowania rekomendacji do dalszej pracy

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie dostępne jest także w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Joanna Edyta Pociecha

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z ponad 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości