Muzykoterapia we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka – szkolenie Rady Pedagogicznej

Muzykoterapia to rodzaj terapii, która oparta jest na leczniczym odziaływaniu muzyki i jej elementów na psychikę i organizm człowieka. Zarówno muzykoterapia receptywna, jak i aktywna, może znaleźć szerokie zastosowanie we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami wprowadzania elementów muzykoterapii na zajęciach z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych: jak dobierać muzykę do celów, samodzielnie konstruować i modyfikować ćwiczenia muzyczne, wspierające rozwój społeczny dziecka, w zależności od potrzeb.

Treści szkoleniowe:

I Wprowadzenie do muzykoterapii, podstawowe pojęcia i definicje, a także muzykoterapeutyczne fakty i mity

 1. Wybrane metody i techniki muzykoterapeutyczne przydatne w pracy ze sferą społeczną
 2. Warsztat muzykoterapeutyczny i podstawowe zasady doboru muzyki

II Praca z emocjami i rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez kontakt z muzyką

 1. Muzykoterapia receptywna
  • a) uwrażliwienie na siebie i innych
  • b) wspomaganie rozpoznawania i regulowania emocji
  • c) elementy relaksacji i kształtowanie zrównoważonej postawy do siebie i otoczenia
 2. Muzykoterapia aktywna
  • a) rozpoznawanie trudności w kontakcie poprzez obserwowanie aktywności muzycznej dziecka
  • b) korygowanie nieprawidłowości w kontakcie muzycznym
  • c) uczenie się prospołecznych zachowań w kontakcie muzycznym

III Możliwości i ograniczenia przeniesienia warsztatu pracy z muzyką w przestrzeń wirtualną

IV Przykładowe scenariusze zajęć z elementami muzykoterapii oraz sposoby ich modyfikacji. Samodzielne tworzenie ćwiczeń i scenariuszy zajęć

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. To szkolenie jest możliwe w formie stacjonarnej na terenie Krakowa i okolic.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej (4 godziny dydaktyczne) wynosi 1 500 zł. Jeżeli w szkoleniu uczestniczy więcej niż 50 osób, cena wynosi 1700 zł. W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki. Istnieje możliwość zmniejszenia liczby godzin szkoleniowych, a tym samym obniżenie ceny szkolenia.

Prowadząca:

mgr Lena Krasovska – muzykoterapeuta, pedagog. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, dwuletnie międzynarodowe studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i terapii Montessori przy współpracy z Kinderzentrum w Monachium, a także studia podyplomowe Muzykoterapia na Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem technik relaksacyjnych i treningu uważności dla dzieci i dorosłych. Autor i realizator projektów społecznych


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)
   
  Numer telefonu lub adres email (wymagane)
  Treść wiadomości