Muzyka różnych epok jako narzędzie w edukacji muzycznej dzieci – starożytność, średniowiecze, renesans, barok – szkolenie Rady Pedagogicznej

muzyka różnych epok kolaż obrazów

Szkolenie koncentruje się na zapoznaniu uczestników z muzyką epok: starożytności, średniowiecza, renesansu i baroku oraz ze sposobami wykorzystania jej w procesie umuzykalniania dzieci. Szkolenie obejmuje muzyczne zabawy tematyczne, przybliżające uczniom daną epokę i jej cechy, charakterystyczne tańce, instrumenty muzyczne, najważniejszych kompozytorów i ważne fakty z historii muzyki. Pojawią się  także ćwiczenia aktywizujące, wyciszające, integracyjne i instrumentacje wykorzystujące literaturę muzyczną wspomnianych epok.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • Poznanie przystępnej dla dzieci literatury muzycznej, charakterystycznej dla starożytności, średniowiecza, renesansu i baroku
 • Zapoznanie z muzycznymi zabawami przybliżającymi dzieciom/uczniom charakterystyczne cechy i wydarzenia danej epoki
 • Nauka prostych opracowań tańców występujących w danej epoce oraz choreografii do utworów z różnych okresów historycznych
 • Poznanie prostych instrumentacji utworów wspomnianych epok
 • Prezentacja różnego rodzaju ćwiczeń (aktywizujących, relaksacyjnych, integracyjnych itp.)
 • Poznanie sposobów na wykorzystanie rekwizytów w zabawach i tańcach przy muzyce różnych epok
 • Zainspirowanie do odkrywania bogactwa muzycznego różnych okresów historycznych

Treści szkoleniowe:

 1. Muzyczne zabawy tematyczne, przybliżające uczniom daną epokę i jej cechy i nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych
 2. Proste opracowania tańców występujących w danej epoce
 3. Charakterystyczne dla danej epoki instrumenty muzyczne, style, kompozytorzy, ważne fakty z historii muzyki, ciekawostki
 4. Ćwiczenia aktywizujące, wyciszające i integracyjne wykorzystujące przystępną dla dzieci literaturę muzyczną wspomnianych epok
 5. Instrumentacje utworów epok: starożytności, średniowiecza, renesansu i baroku
 6. Zabawy i ćwiczenia z rekwizytami

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym w formie wykładowo-warsztatowej; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. To szkolenie jest także dostępne w formie stacjonarnej w Małopolsce.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Paulina Wójcik-Ilnytska – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i  Edukacji Muzycznej, a także Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Wokalno – Instrumentalnym, specjalność wokalno-aktorska. Doktorantka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Trener – szkoleniowiec, nauczyciel rytmiki i logorytmiki oraz śpiewu i kształcenia słuchu. Jest autorką książki „Nauczmy dzieci śpiewać” oraz artykułów naukowych o tematyce edukacji muzycznej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości