Muzyczne zabawy wyciszająco-relaksacyjne w pracy z dziećmi – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • zapoznanie z różnymi metodami wyciszania grupy
 • poznanie różnych form aktywności muzycznych, umożliwiających zmniejszenie napięć psychofizycznych, odprężenie, radość, łagodzenie agresji itp.
 • wzbogacenie warsztatu nauczyciela o gry, ćwiczenia oraz zabawy relaksacyjne i wyciszające
 • zapoznanie z wierszykami i piosenkami sprzyjającymi odprężaniu i relaksacji
 • poznanie zabaw i tańców sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji w grupie
 • poznanie literatury muzycznej, którą można wykorzystać podczas zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych i wyciszających

Muzyczne zabawy wyciszająco-relaksacyjne – treści szkoleniowe:

 1. Zabawy aktywizujące zdolność odbioru wrażeń ruchowych, wibracyjnych, słuchowych i dotykowych przez dzieci, rozwijające zdolność do postrzegania bodźców związanych z muzyką
 2. Muzyczne ćwiczenia pamięciowe, koordynacyjne i stymulujące umiejętność hamowania i aktywowania
 3. Ćwiczenia rozwijające sprawności manualne i ruchowe (gra na instrumentach, zabawy z rekwizytami, tworzenie prac plastycznych do muzyki, samodzielne tworzenie instrumentów muzycznych)
 4. Ćwiczenia rozwijające umiejętność skupienia i utrzymania uwagi
 5. Muzyczne masażyki
 6. Choreografie i tańce, które pozwolą dzieciom wyrazić się poprzez ruch i czerpać radość z tańca
 7. Zabawy i ćwiczenia sprzyjające integrowaniu grupy i budujące pozytywne relacje i wzajemne zaufanie
 8. Ćwiczenia oddechowe, emisyjne i relaksacyjne

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym w formie wykładowo-warsztatowej; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. To szkolenie jest także dostępne w formie stacjonarnej w Małopolsce.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Paulina Wójcik-Ilnytska – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i  Edukacji Muzycznej, a także Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Wokalno – Instrumentalnym, specjalność wokalno-aktorska. Doktorantka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Trener – szkoleniowiec, nauczyciel rytmiki i logorytmiki oraz śpiewu i kształcenia słuchu. Jest autorką książki „Nauczmy dzieci śpiewać” oraz artykułów naukowych o tematyce edukacji muzycznej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości