Jak pracować z uczniem z ADHD? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Napis ADHD na szarym tle

Treści szkoleniowe:

 1. Definicja i charakterystyka ADHD u dzieci. Wpływ wieku i płci na obraz kliniczny ADHD.
 2. Specyfika obrazu klinicznego i jej przyczyny. Inne wybrane nieadaptacyjne strategie radzenia sobie i ukierunkowane na nie oddziaływania terapeutyczne.
 3. Proces diagnozowania – najnowsze wytyczne.
  • Narzędzia diagnostyczne. Skale oceny ADHD – wywiady i kwestionariusze.
  • Interpretacja wyników testów i narzędzi diagnostycznych.
  • Kryteria diagnostyczne. Ocena wywiadu klinicznego.
  • Pułapki i trudności diagnozy ADHD u osób dorosłych.
 4. Różnicowanie ADHD od innych zaburzeń. Współwystępujące inne zaburzenia neurorozwojowe, implikacje diagnostyczne i terapeutyczne.
 5. Metody i techniki pracy z dziećmi z ADHD.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Anna Przetocka – socjoterapeuta, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, działacz społeczny, organizator konferencji naukowo-szkoleniowych, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych, ekspert w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości