Metody aktywizujące w nauczaniu i rozwoju kompetencji XXI wieku – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • rozbudzenie świadomości roli metod aktywizujących w procesie rozwoju kompetencji 4K
 • poznanie metod, zasad i form aktywizujących dziecko i ucznia w codziennej pracy nauczyciela
 • przygotowanie do realizacji zadań wynikających z celów treści podstawy programowej poprzez dobór toku zajęć, metod i narzędzi aktywizujących myślenie

Treści szkoleniowe:

1. Kierunki współczesnych działań pedagogicznych zmierzające ku rozwijaniu kompetencji 4K, takich jak: kreatywność, myślenie krytyczne, komunikacja i kooperacja

2. Myślenie o procesie uczenia się – progresywny charakter aktywności

3. Metody aktywizujące myślenie: problemowe, ekspresji i impresji, graficznego zapisu, praktyczne zadania aktywizujące, metody i techniki twórcze – przegląd

4. Uczenie skoncentrowane na uczniu/dziecku:

 • Wyznaczniki myślenia twórczego
 • Rutyny myślenia krytycznego
 • Język myślenia: edukacja jako relacja
 • Wspólnota i współodpowiedzialność

5. Zaangażowanie ucznia w trakcie zajęć – rodzaje funu w edukacji

6. Modele zajęć aktywizujących myślenie i wyzwalające motywację wewnętrzną ucznia:

 • Model zajęć 5E
 • Model zajęć TRP – Twórczego Rozwiązywania Problemów

7. Inspiracje – literatura przedmiotu

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie odbywa się w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej w Łodzi i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Monika Just

dr Monika Just – pedagog, coach, wykładowca, edukator, licencjonowany trener twórczego myślenia Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, certyfikowany moderator Desingn Thinikig. Realizatorka szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, treningów kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów (TRP), myślenia wizualnego (Visual Thinking), myślenia projektowego (Design Thinking) oraz metod aktywizujących myślenie i uczenie się dla Edukacji i Oświaty oraz Biznesu i Administracji Publicznej. Autorka i współautorka podręczników i materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów klas młodszych, poradników i podręczników metodycznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i wyższych poziomów kształcenia oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach dotyczących problematyki twórczości i efektywnego nauczania.


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości