Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych – szkolenie Rady Pedagogicznej

Kształcenie kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Rady Unii Europejskiej z dnia 22.05.2018 r., powinno się odbywać w procesie uczenia się przez całe życie.

Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • wie, co to są kompetencje kluczowe
 • potrafi zaplanować kształcenie kompetencji kluczowych na swoim przedmiocie
 • kształci umiejętności kluczowe na swoim przedmiocie
 • rozumie konieczność kształcenia kompetencji kluczowych

Treści szkoleniowe:

 1. Sprecyzowanie pojęcia: kompetencje kluczowe.
 2. Zapoznanie uczestników z istotą kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
 3. Omówienie (poszczególnych) kompetencji:
  • w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
  • w zakresie wielojęzyczności
  • matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
  • cyfrowych
  • osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się
  • obywatelskich
  • w zakresie przedsiębiorczości
  • w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
 4. Analiza podstaw programowych i programów nauczania pod kątem kształcenia umiejętności kluczowych.
 5. Planowanie i kształcenie kompetencji kluczowych na swoim przedmiocie – propozycje.
 6. Sposoby, metody i formy kształcenia umiejętności kluczowych na swoim przedmiocie – ćwiczenia.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie dostępne jest także w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Joanna Edyta Pociecha

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z ponad 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości