Kreatywne formy pracy z książką z dzieckiem w wieku przedszkolnym – szkolenie Rady Pedagogicznej

praca z książką w przedszkolu obraz książka z kartkami z trawy

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania odpowiednio dobranej literatury w edukacji, wychowaniu, terapii, profilaktyce i promocji zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia zawierają przykłady kreatywnych form pracy i zabawy z książką w procesie uczenia inteligencji emocjonalnej, kształtowania postaw, respektowania norm społecznych, rozwijania samodzielności i innowacyjności dzieci. Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznają się również z ciekawymi metodami zachęcania do czytania.

Treści szkoleniowe:

 1. Synergia słowa i obrazu w kreatywnych metodach pracy z książką
 2. Rola czytania w procesie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego dzieci. Aktywizacja różnych obszarów kompetencyjnych: koncentracji, komunikacji, inteligencji emocjonalnej
 3. Zabawa i nauka z atrakcyjną formą książki:
  • książki multisensoryczne do czytania zmysłami
  • książki kreatywne i formy multimodalne
  • magia obrazu i siła słów w bajkowym świecie Kamishibai
  • pop art oraz książki obrazkowe
  • multibooki w pracy logopedycznej z dzieckiem
 4. Czytanie jest super! Metody zachęcania dzieci do czytania

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości