MEiN ogłosiło kalendarz na rok szkolny 2021-2022

1 września 2021 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

  • 17 – 30 stycznia 2022 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

  • 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.  

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

  • 31 stycznia – 13 lutego 2022 r. 

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

  • 14 – 27 lutego 2022 r. 

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin ósmoklasisty – ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

29 kwietnia 2022 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

7 stycznia 2022 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

28 stycznia 2022 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

Egzamin maturalny – ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin zawodowy – ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

24 czerwca 2022 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. – ferie letnie

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki