Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Dziecko/uczeń z afazją w rzeczywistości przedszkolnej i szkolnej musi codziennie mierzyć się z wieloma trudnościami nie tylko w obrębie społecznym, ale także podczas zajęć edukacyjnych. Wymaga wsparcia, m.in. poprzez stosowanie – odpowiednich do jego zaburzeń – metod i form pracy, dostosowania wymagań edukacyjnych i sposobów oceniania.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • Poznanie patomechanizmów afazji
 • Zapoznanie ze specyfiką pracy z dziećmi z afazją – uczeń z afazją w szkole, sposoby komunikowania się z nim oraz oceniania
 • Poznanie zasad terapii – odbudowywanie systemu komunikacji werbalnej i pisemnej

Treści szkoleniowe:

 1. Afazja – przyczyny, objawy, konsekwencje
 2. Diagnoza różnicowa – afazja, SLI
 3. Zadania wspomagające pracę z dziećmi z afazją – obszary sprawności językowych i ich specyfika w obrazie afazji
 4. Warsztaty usprawniające komunikację językową ucznia z afazją
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych ucznia z afazją – funkcjonowanie na lekcji i ocenianie; dostosowania egzaminacyjne

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe także w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Małgorzata Rucka

mgr Małgorzata Rucka – pedagog, logopeda, neurologopeda (specjalizacja neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w PPP Polskiego Towarzystwa Dysleksji, MDK Fort 49 „Krzesławice”, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Krakowskiej Szkole Teatralnej i Filmowej, PPP nr 4 w Krakowie, z którą jest nadal związana zawodowo 


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości