Jak opracować WOPFU oraz IPET w praktyce? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Jak opracować WOPFU oraz IPET? To pytanie zadaje sobie – zwłaszcza na początku roku szkolnego – wielu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • wzbogacenie wiedzy uczestników na temat diagnoz potrzebnych do WOPFU i IPET
 • udoskonalenie umiejętności opracowywania wymaganej dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • uporządkowanie wiedzy uczestników na temat dokumentacji, za którą odpowiada wychowawca -koordynator zespołu nauczycieli i specjalistów

Treści szkoleniowe:

 1. Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne według aktualnych przepisów prawa oświatowego.
 2. Kto, kiedy, jak i komu? – Podział zadań w zespole nauczycieli i specjalistów, terminy spotkań zespołu i współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka/ucznia przy redagowaniu IPET i WOPFU.
 3. Struktura IPET i WOPFU.
 4. Jak piszemy WOPFU i IPET? – Wskazówki praktyczne i przydatne sformułowania ze słownictwa pedagogiki specjalnej.

Liczba godzin:

3 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie pt. Jak opracować WOPFU i IPET odbywa się w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości