Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu – szkolenie Rady Pedagogicznej

Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu sprzyjają kształtowaniu kluczowych kompetencji matematycznych dziecka. To bardzo lubiana przez najmłodszych forma nauki – poprzez zabawę można wprowadzać dzieci w świat matematyki, a także uczyć zasad życia społecznego.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie umiejętności wykorzystania gier i zabaw matematycznych w edukacji przedszkolnej.

Treści szkoleniowe:

 1. Psychologiczne aspekty zabawy.
 2. Przykłady zabaw stosowanych na różnych etapach rozwoju dziecka.
 3. Rola gier w rozwijaniu kompetencji społecznych dziecka i edukacji matematycznej.
 4. Zasady i organizacja pracy podczas stosowania gier.
 5. Kryteria wyboru gry matematycznej w odniesieniu do wieku, możliwości psychofizycznych i umiejętności dziecka.
 6. Przegląd zabaw i gier sprzyjających kształtowaniu kluczowych kompetencji matematycznych dziecka.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej w Małopolsce.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Joanna Major

dr Joanna Major – doktor nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, autorka licznych publikacji naukowych, nauczyciel matematyki i informatyki. Zainteresowania naukowe: kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych u osób z różnych szczebli kształcenia matematycznego, terapia trudności matematycznych uczniów, wykorzystanie gier i zabaw dla kształtowania kompetencji uczących się.


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości