Elementy oceniania kształtującego w praktyce szkolnej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Badania nad skutecznością oceniania kształtującego wykazały, że jest to najefektywniejszy sposób nauczania, skutkujący największym przyrostem wiedzy i umiejętności uczniów. Ocenianie kształtujące pozwala rozwijać u uczniów kluczowe kompetencje psychologiczne, takie jak: umiejętność współpracy, odpowiedzialność i samokontrola. Warto więc stosować choćby elementy oceniania kształtującego w szkole.

Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • rozumie, czym jest ocenianie kształtujące
 • ma świadomość wpływu oceniania kształtującego na uczenie się uczniów i nauczanie
 • potrafi zastosować elementy oceniania kształtującego w praktyce szkolnej

Treści szkoleniowe:

 1. Przedstawienie badań prof. Hattiego – efekty stosowania oceniania kształtującego
 2. Omówienie istoty oceniania kształtującego
 3. Informacja zwrotna jako podstawa oceniania kształtującego
 4. Podanie różnych sposobów formułowania informacji zwrotnej
 5. Cele lekcji w teorii
 6. Określanie celów lekcji, w tym z wykorzystaniem podstawy programowej – ćwiczenia
 7. Na co będę zwracała uwagę oceniając… czyli kryterium sukcesu oraz jego formułowanie – ćwiczenia
 8. Różne sposoby formułowania informacji zwrotnej (ustnej i pisemnej) – ćwiczenia
 9. Rodzaje pytań kluczowych i sposoby ich tworzenia
 10. Układanie pytań kluczowych do wybranych lekcji
 11. Różne techniki zadawania pytań
 12. Określenie mocnych i słabych stron stosowania różnych technik zadawania pytań na lekcjach
 13. Tworzenie konspektów lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego – ćwiczenia
 14. Opracowanie arkusza obserwacji lekcji – ćwiczenia
 15. Opracowanie zasad nauczyciela stosującego ocenianie kształtujące – ćwiczenia

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. To szkolenie jest możliwe w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Joanna Edyta Pociecha

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z ponad 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości