Ekoinspiracje, czyli kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych – szkolenie Rady Pedagogicznej

Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci jest wyrazem odpowiedzialności za środowisko naturalne nas dorosłych. Współcześnie, na skutek rozwoju cywilizacji i ingerencji człowieka, powietrze, woda, gleba są nieustannie zanieczyszczane. Zagrożone wyginięciem są niektóre gatunki zwierząt i roślin, doświadczamy globalnego ocieplenia, dziury ozonowej i kwaśnych deszczy. Towarzyszy nam nadmierny hałas i smog. Dlatego tak niezwykłej wagi nabierają nasze działania na rzecz rozwijania u dzieci wrażliwości ekologicznej i uczenie konkretnych sposobów ochrony środowiska już od najmłodszych lat – w myśl zasady: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • Kształtowanie postaw proekologicznych

Treści szkoleniowe:

 1. Edukacja ekologiczna – moda, obowiązek czy konieczność?
 2. Kształtowanie świadomości ekologicznej u najmłodszych dzieci – sposoby.
 3. Cele edukacji ekologicznej.
 4. Ekoinspiracje – pomysły na zajęcia, zadania, prace plastyczne, wykorzystanie TIK, zabawy terenowe.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej na terenie Śląska.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej (4 godziny dydaktyczne) wynosi 1600 zł. Jeżeli w szkoleniu uczestniczy więcej niż 50 osób, cena wynosi 1800 zł. W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki. Istnieje możliwość zmniejszenia liczby godzin szkoleniowych, a tym samym obniżenie ceny szkolenia.

Prowadząca:

mgr Elżbieta Brol – nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany z kilkunastoletnim stażem pracy z dziećmi, były wicedyrektor szkoły podstawowej, trener w oświacie i zarządzaniu, przeszkoliła już ponad 2000 nauczycieli oraz dyrektorów szkół


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości