Edukacja włączająca – wszystko co warto wiedzieć – szkolenie Rady Pedagogicznej

edukacja włączająca postacie uczniów stojących w kole

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • przybliżenie założeń edukacji włączającej
 • zwiększenie świadomości uczestników na temat warunków oraz zadań i postaw sprzyjających skutecznej edukacji włączającej

Szkolenie Edukacja włączająca – treści szkoleniowe:

 1. Podstawy prawne organizacji edukacji włączającej – zadania przedszkola/szkoły oraz organu prowadzącego.
 2. Założenia edukacji włączającej.
 3. Warunki przedszkola/szkoły sprzyjające edukacji włączającej dziecka/ucznia ze SPE.
 4. Zadania i postawy wychowawców, nauczycieli oraz specjalistów sprzyjające skutecznej edukacji włączającej.

Liczba godzin:

3 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie Edukacja włączająca w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości