Drugie Seminarium Naukowe studiów nad niepełnosprawnością

Szanowni Państwo,

Społeczne i kulturowe następstwa zmian zachodzących w świecie są od lat powszechnie dostrzegane przez środowisko naukowe.

Szczególnie istotne wydaje się obecnie przeformułowanie utrwalonej koncepcji niepełnosprawności, traktującej ją jako osobistą tragedię. Nowy paradygmat niepełnosprawności akcentuje społeczny wymiar i podkreśla prawa osób z niepełnosprawnością do wolności i różnorodności. Wciąż przestrzenią wymagającą uwagi pozostaje kwestia kobiecości, męskości, atrakcyjności, relacji i miłości osób z niepełnosprawnością.

W odpowiedzi na to Zakład Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego wspólnie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego dnia 25 stycznia 2020 roku organizuje Drugie Seminarium Naukowe studiów nad niepełnosprawnością, poświęcone problematyce kobiecości w niepełnosprawności.

W program Seminarium wpisana jest wystawa fotografii Tamary Pieńko z cyklu „Wdzięczność” będąca częścią projektu pod tym samym tytułem zrealizowanego z dr Alicją Długołęcką. Ideą projektu „Wdzięczność” jest ukazanie kobiety i jej cielesności, emocji. Część naukową stanowić będzie panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli środowiska nauki i kultury.

Wydarzenie ma na celu promowanie dobrych praktyk i przełamywanie tabu w zakresie kobiecości i niepełnosprawności.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu.

Z poważaniem

prof. Remigiusz Kijak