Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele – uczestnicy szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • znają podstawę prawną dostosowania wymagań edukacyjnych
 • wymieniają dokumenty, na podstawie których sporządza się dostosowania
 • potrafią wskazać rodzaje dostosowań
 • znają ogólne dostosowania dotyczące konkretnych potrzeb psychofizycznych
 • potrafią wykorzystać opinię, zaświadczenie lekarskie, orzeczenie, IPET do przygotowania dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia
 • potrafią opracować dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Dostosowanie wymagań edukacyjnych szkolenie – treści szkoleniowe:

 1. Podstawa prawna dostosowania wymagań edukacyjnych
 2. Rodzaje dostosowań
 3. Formułowanie dostosowań co do metod, form i co do treści
 4. Analiza ogólnych dostosowań dotyczących konkretnych potrzeb psychofizycznych
 5. Analiza przykładowych opinii, zaświadczeń lekarskich, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych pod kątem dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia
 6. Opracowanie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Dostosowanie wymagań edukacyjnych szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe jest także w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Joanna Edyta Pociecha

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z ponad 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości