Dołącz do naszego zespołu szkoleniowego!

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS poszukuje nauczycieli i specjalistów do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w formie online (na platformie webinarowej) w następujących obszarach:
  • Dokumentacja w pracy z uczniem ze SPE (konstruowanie IPET, WOPFU)
  • Rola/obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów ze SPE
  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC
  • Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • Awans zawodowy nauczycieli

Jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje tematyczne.

Wymagania:

  • wykształcenie odpowiednie do tematyki prowadzonych zajęć
  • doświadczenie oraz dorobek zawodowy w obszarze prowadzonych zajęć
  • doświadczenie w pracy szkoleniowej
  • wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętności komunikacyjne

CV prosimy przesyłać na adres: edyta.maroszek@perfectus.edu.pl