Kategoria: czytelnia

Drugie Seminarium Naukowe studiów nad niepełnosprawnością

Szanowni Państwo, Społeczne i kulturowe następstwa zmian zachodzących w świecie są od lat powszechnie dostrzegane przez środowisko naukowe. Szczególnie istotne wydaje się obecnie przeformułowanie utrwalonej koncepcji niepełnosprawności, traktującej ją jako osobistą tragedię. Nowy paradygmat niepełnosprawności akcentuje społeczny wymiar i podkreśla prawa osób z niepełnosprawnością do wolności i różnorodności. Wciąż przestrzenią wymagającą uwagi pozostaje kwestia kobiecości, męskości, atrakcyjności, relacji i miłości osób z niepełnosprawnością. W odpowiedzi na to Zakład Badań nadContinue reading

Ocenianie kształtujące – dlaczego warto je stosować?

Ocenianie kształtujące określane bywa przez praktyków skrótem OK pochodzącym od pierwszych liter tego pojęcia. W literaturze przedmiotu spotyka się także inne nazwy dotyczące omawianego zagadnienia: ocenianie pomagające się uczyć, ocenianie formatywne, ocenianie konstruktywne. Ideę OK wprowadził do edukacji amerykański dydaktyk B.S. Bloom w latach 70 ubiegłego stulecia.

Bajkoterapia – dlaczego warto ją stosować?

BAJKOTERAPIA JAKO RODZAJ BIBLIOTERAPII Biblioterapia to proces udzielania pomocy psychoterapeutycznej za pomocą odpowiednio dobranej literatury. Szczególny rodzaj biblioterapii stanowi bajkoterapia. Jest to metoda adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym (od 3-4 do 9-10 lat). Jak wskazuje nazwa, wykorzystuje się w niej bajki. Nie są to jednak zwykłe baśnie, ale utwory napisane specjalnie w celu psychoterapeutycznym.

Edukacja dzieci ze spektrum autyzmu to olbrzymie wyzwanie – wywiad z Małgorzatą Alberską

Edukacja dzieci ze spektrum autyzmu stanowi olbrzymie wyzwanie dla wszystkich uczestników tego procesu: dzieci, ich rodziców, nauczycieli, terapeutów, dyrekcji placówek edukacyjnych, a nawet dla pozostałych uczniów w klasie. Pozytywne efekty, jakimi są rozwój psychospołeczny dziecka, poprawa jego funkcjonowania w środowisku, zdobywanie wiedzy i kompetencji, będą możliwe tylko przy pełnej współpracy wszystkich tych osób. M. Alberska