Biblioterapia w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie Rady Pedagogicznej

biblioterapia w pracy z uczniem, książka, niebieskie motyle na kartkach, niebieska latarnia

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i wykorzystania literatury w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji związanych z zagadnieniami terapeutycznej, edukacyjnej i wychowawczej roli książki oraz wypracowanie skutecznych metod wspierania poczucia dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego uczniów. Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się, jak przy pomocy odpowiednio dobranych książek świadomie i skutecznie łagodzić napięcia emocjonalne, bezpiecznie konfrontować się z problemami, budować poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Biblioterapia w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – treści szkoleniowe:

 1. Nauczanie wspierające. Wychowawcza, edukacyjna i terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci i młodzieży.
 2. Modele postępowania biblioterapeutycznego w pracy z uczniem, dobór literatury oraz metod i form pracy.
 3. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów oraz umiejętności dobrej i skutecznej komunikacji w rozwoju osobistym i w funkcjonowaniu w grupie. Komunikacja empatyczna Marshalla Rosenberga.
 4. Wędrując ku dorosłości. Książka narzędziem budowania i wspierania dobrostanu i zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli. Literatura w sytuacjach kryzysowych.
 5. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Specyfika biblioterapii i bajkoterapii w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 6. Dzielenie się emocjami – rozwijanie inteligencji emocjonalnej młodych czytelników.
 7. Literacki kompas wartości. Wychowanie do wrażliwości na prawdę, dobro i piękno.
 8. Drogi rozwoju. Metody pracy z wyobraźnią i kreatywnością, rozwijanie zainteresowań i pasji oraz wspieranie naturalnych zdolności.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej Biblioterapia w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości