Bajkoterapia i jej praktyczne zastosowanie w pracy z dzieckiem w przedszkolu – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • celem szkolenia jest przedstawienie możliwości praktycznego wykorzystania bajek psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych i relaksacyjnych w pracy i zabawie z dziećmi
 • ważnym aspektem spotkania będzie pokazanie metod doboru odpowiednich tekstów do wieku dziecka, jego możliwości percepcyjnych, zainteresowań i problemów
 • zostanie również omówiony terapeutyczny wpływ bajki w procesie profilaktycznego przeciwdziałania lękom, problemom, zahamowaniom i zaburzeniom dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • zajęcia obejmą również metody i formy pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkolenie zostanie oparte na najnowszej literaturze dla młodego czytelnika
 • uczestnicy otrzymają bogaty zestaw materiałów do samodzielnego wykorzystania

Treści szkoleniowe:

 1. Zasady prowadzenia bajkoterapii dziecięcej. Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi, w tym: baśni, bajek psychoedukacyjnych, bajek psychoterapeutycznych i relaksacyjnych
 2. Modele postępowania bajkoterapeutycznego:
  • wspomagający proces adaptacji ucznia w grupie
  • przeciwdziałający zachowaniom agresywnym
  • wzmacniający poczucie własnej wartości
  • wskazujący jak radzić sobie z lękami i stresem
 3. Zabawa i nauka z atrakcyjną formą książki:
  • książki multisensoryczne do czytania zmysłami
  • książki kreatywne i formy multimodalne
  • magia obrazu i siła słów w bajkowym świecie Kamishibai
  • pop art oraz książki obrazkowe
  • multibooki w pracy logopedycznej z dzieckiem
 4. Kreatywne formy pracy z książką dziecięcą. Przykłady praktyczne

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości