(AKTYWNE) metody i techniki sprawdzania wiedzy ucznia – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • zwiększenie świadomości na temat nowoczesnych form sprawdzania wiedzy uczniów
 • zapoznanie ze współczesnym stanowiskiem neuronauk w kwestii oceniania i motywowania uczniów do uczenia (się)
 • przedstawienie narzędzi sprawdzania wiedzy online i offline
 • ukazanie możliwości wyjścia poza utarte schematy myślenia i działania

(AKTYWNE) metody i techniki sprawdzania wiedzy ucznia – Treści szkoleniowe:

 1. Uczniowie w obliczu nagromadzenia sprawdzianów – co na to neurobiologia? Neurobiologia – neuroedukacja.
 2. Kultura uczenia się – Kompetencje oraz ich ocenianie: wiedza, postawa, umiejętności.
 3. Zróżnicowane podejścia do sprawdzania wiedzy – mapowanie doświadczeń własnych.
 4. Jak oceniać mając na uwadze dobro swoje i swoich uczniów – teoria a praktyka.
 5. Zróżnicowane formy kontroli wiedzy i umiejętności uczniów.
 6. Co zamiast klasówki i kartkówki?

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie (AKTYWNE) metody i techniki sprawdzania wiedzy ucznia organizowane jest w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej w Łodzi i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1800 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2200 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Monika Just

dr Monika Just – pedagog dziecięcy, coach, wykładowca, edukator, licencjonowany trener twórczego myślenia Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, certyfikowany moderator Desingn Thinikig. Realizatorka szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, treningów kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów (TRP), myślenia wizualnego (Visual Thinking), myślenia projektowego (Design Thinking) oraz metod aktywizujących myślenie i uczenie się dla Edukacji i Oświaty oraz Biznesu i Administracji Publicznej. Autorka i współautorka podręczników i materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów klas młodszych, poradników i podręczników metodycznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i wyższych poziomów kształcenia oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach dotyczących problematyki twórczości i efektywnego nauczania


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości