Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – strategie pracy – szkolenie Rady Pedagogicznej

Agresja oraz autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną zaliczana jest do tzw. zachowań trudnych. Mogą one wynikać z ograniczonej możliwości porozumiewania się osoby niepełnosprawnej intelektualnie z otoczeniem, wyrażania swoich potrzeb, a także frustracji czy lęku.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • poszerzenie wiedzy na temat przyczyn agresji i autoagresji u osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • nabycie umiejętności pracy z uczniem agresywnym niepełnosprawnym intelektualnie
 • wzbogacenie warsztatu pracy
 • nabycie umiejętności stosowania technik pracy z uczniem niepełnosprawnym agresywnym

Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – Treści szkoleniowe:

 1. Charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie i funkcji agresji i autoagresji
 2. Metody pracy z osobą autoagresywną i agresywną
 3. Behawioralna metoda modyfikacji zachowań
 4. Przykłady ćwiczeń i zabaw wyciszających
 5. Pomoce i literatura przydatna w codziennej pracy

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Anna Przetocka – socjoterapeuta, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, działacz społeczny, organizator konferencji naukowo-szkoleniowych, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych, ekspert w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości