Szkolenia dla nauczycieli


Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej.

Nasza siedziba oraz główna sala szkoleniowa znajduje się w Węgrzcach (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa).

Wyświetlanie 10–12 z 12 wyników

 • Metody pracy z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową

  Cena: 110zł   Data: 14.03.2019 r.

  Prowadząca: dr Joanna Guzik-Iwińska – doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, terapeuta z zakresu psychoedukacji, długoletni nauczyciel i wykładowca akademicki.

  Cena: 110zł   Data: 14.03.2019 r.

 • Drama w edukacji wczesnoszkolnej

  Cena: 110zł   Data: 19.03.2019 r.

  Prowadząca: mgr Renata Flis – ekspert w dziedzinie kształcenia integracyjnego, autorka licznych publikacji o tematyce edukacyjnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, trener w oświacie i w biznesie oraz trener dramy, pracownik Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie

  Cena: 110zł   Data: 19.03.2019 r.

 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się

  Cena: 110zł   Data: 25.03.2019 r.

  Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z alternatywnymi i wspomagającymi formami komunikacji, wykorzystywanymi w pracy z dziećmi, u których porozumiewanie przy użyciu mowy dźwiękowej jest niemożliwe lub utrudnione.

  Cena: 110zł   Data: 25.03.2019 r.