Szkolenia dla nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej.

Nasza siedziba oraz główna sala szkoleniowa znajduje się w Węgrzcach (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa).


Wyświetlanie 16–20 z 20 wyników

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii (II stopień)

  Cena: 130zł   Data: 29.10.2019 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego.

  Cena: 130zł   Data: 29.10.2019 r.

 • Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznej – dostosowanie wymagań edukacyjnych

  Cena: 110zł   Data: 13.11.2019 r.

  Uczestnicy warsztatów zdobędą umiejętność interpretacji opinii psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości wykorzystania zawartych tam zaleceń w praktyce

  Cena: 110zł   Data: 13.11.2019 r.

 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – od teorii do rozwiązań praktycznych

  Cena: 150zł   Data: 16.11.2019 r.

  Seksualność stanowi istotny aspekt życia każdego człowieka, również niepełnosprawnego. Warsztaty mają dostarczyć wiedzy z zakresu biologicznych, psychologicznych, społecznych a przede wszystkim pedagogicznych (edukacyjnych) aspektów seksualności człowieka niepełnosprawnego.

  Cena: 150zł   Data: 16.11.2019 r.

 • Diagnoza logopedyczna w praktyce – podejście holistyczne

  Cena: 120zł   Data: 19.11.2019 r.

  Treści: wywiad logopedyczny, obserwacja aktywności motorycznej dziecka, intencja i zdolności komunikacyjne, czynności prymarne, artykulacja, wskazówki do terapii

  Cena: 120zł   Data: 19.11.2019 r.

 • Praca zespołowa, jako forma integracji zespołu klasowego

  Cena: 110zł   Data: 25.11.2019 r.

  Szkolenie warsztatowe adresowane do nauczycieli klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych

  Cena: 110zł   Data: 25.11.2019 r.