Szkolenia dla nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej.

Nasza siedziba oraz główna sala szkoleniowa znajduje się w Węgrzcach (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa).

Zobacz także nasze plany szkoleniowe na rok 2020


Wyświetlanie 1–15 z 16 wyników

 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

  Cena: 130zł   Data: 21.02.2020 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego.

  Cena: 130zł   Data: 21.02.2020 r.

 • Kształcenie u dzieci/uczniów kompetencji kluczowych

  Cena: 120zł   Data: 24.02.2020 r.

  Cele – uczestnik szkolenia: wie, co to są kompetencje kluczowe, potrafi zaplanować kształcenie umiejętności kluczowych na swoim przedmiocie, kształci umiejętności kluczowe na swoim przedmiocie …

  Cena: 120zł   Data: 24.02.2020 r.

 • Metody i formy pracy z książką w edukacji, wychowaniu i terapii – biblioterapia III stopień

  Cena: 130zł   Data: 28.02.2020 r.

  Warsztaty adresowane do osób, które ukończyły II stopień biblioterapii

  Cena: 130zł   Data: 28.02.2020 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 120zł   Data: 4.03.2020 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 120zł   Data: 4.03.2020 r.

 • Techniki muzykoterapii i choreoterapii w pracy z dzieckiem z zaburzeniami psychoruchowymi

  Cena: 120zł   Data: 7.03.2020 r.

  Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele placówek integracyjnych, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, terapeuci, psycholodzy. Szkolenie objęte promocją „RAZEM”

  Cena: 120zł   Data: 7.03.2020 r.

 • Wokół Świąt Wielkanocnych – zabawy plastyczne, muzyczne i obrzędowe

  Cena: 130zł   Data: 9.03.2020 r.

  Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolenej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką

  Cena: 130zł   Data: 9.03.2020 r.

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze

  Cena: 130zł   Data: 13.03.2020 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 13.03.2020 r.

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

  Cena: 120zł   Data: 24.03.2020 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół.

  Cena: 120zł   Data: 24.03.2020 r.

 • Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu

  Cena: 120zł   Data: 26.03.2020 r.

  Cel: Poznanie strategii pracy nad zachowaniami trudnymi, w szczególności metod sprzyjających zapobieganiu występowania tych zachowań. Szkolenie objęte promocją „RAZEM”

  Cena: 120zł   Data: 26.03.2020 r.

 • Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – porady na zakończenie

  Cena: 120zł   Data: 30.03.2020 r.

  Szkolenie skierowane do nauczycieli kończących staż na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

  Cena: 120zł   Data: 30.03.2020 r.

 • Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – porady na zakończenie

  Cena: 120zł   Data: 16.04.2020 r.

  Adresatami są nauczyciele będący w trakcie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

  Cena: 120zł   Data: 16.04.2020 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

  Cena: 130zł   Data: 31.03.2020 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Cena: 130zł   Data: 31.03.2020 r.

 • W poszukiwaniu literackich drogowskazów. Scenariusze i programy z elementami biblioterapii – biblioterapia III stopień

  Cena: 130zł   Data: 3.04.2020 r.

  Warsztaty adresowane do osób uczestniczącyh w szkoleniach w ramach  III stopnia biblioterapii (jest to drugie spotkanie)

  Cena: 130zł   Data: 3.04.2020 r.

 • Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – porady na zakończenie

  Cena: 120zł   Data: 21.04.2020 r.

  Adresatami są nauczyciele będący w trakcie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

  Cena: 120zł   Data: 21.04.2020 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 28.04.2020 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników.

  Cena: 130zł   Data: 28.04.2020 r.